Seneca Falls ser ud til at begynde et program for organisk affald

Byen Seneca Falls er begyndt at se mod fremtiden med et program, der ville fjerne organisk affald fra skraldekæden. Programmet går ud på at have særligt udpegede skraldespande placeret strategisk i hele byen. Tasker vil kun være til organisk affald. De ville blive tømt ugentligt, og affaldet blev taget væk for at blive brugt til kompostering og som energikilde.Byens Rådgivende Affaldsudvalg har lavet to undersøgelser, en for beboere og en for kommercielle producenter af organisk affald. Dette vil omfatte restauranter, blomsterhandlere og fødevarebutikker. De korte online-undersøgelser vil blive brugt til at måle interessen for programmet, samt bestemme hvilken støtte der skal til for at få det til at lykkes.Undersøgelsen kan findes på kommunens hjemmeside på senecafalls.com .

.jpgrochester red wings 2016 tidsplan
Anbefalet